Word Vriend

Schouwburg Lochem heeft al meer dan dertig jaar een actieve vriendenclub. Ooit zijn we opgericht om de schouwburg overeind te houden na een aangekondigde bezuiniging door de gemeenteraad. Sinds die tijd heeft de vriendenclub veel voor de schouwburg betekend. In het begin was het doel vooral het in stand houden van de schouwburg. Later werd het mogelijk om de schouwburg te ondersteunen door de aanschaf van bijvoorbeeld een extra podium of een piano. In deze voor de schouwburg moeilijke jaren proberen wij ook op andere manieren te steunen, zodat we Schouwburg Lochem kunnen blijven behouden. Ook sponsoren de vrienden al jaren een aantal voorstellingen per jaar. Voor de vrienden zelf staat daar tegenover dat zij als eerste de brochure krijgen en natuurlijk de vriendenavond/middag.

Vriend zijn heeft veel voordelen
Voor het theater seizoen 2021-2022 is er gekozen om nieuwe pakketten in te voeren. De vroegere pakketten Brons, Zilver en Goud zijn vervangen door de pakketten ‘Goede Vriend en Beste Vriend’. Op deze pagina vindt u de voordelen en prijzen die bij deze nieuwe pakketten horen.

Soorten Lidmaatschap
  

Goede Vriend
€ 25,-
Beste Vriend
€ 50,-
Vrienden steunen Schouwburg Lochem  xx
Vrienden ontvangen als eerste het (nieuwe) programma xx
Vrienden mogen als eerste, dus met voorrang, kaarten bestellen voor voorstellingen en activiteiten   xx
Vrienden worden uitgenodigd voor de Vriendenavond met optredens en voorproefjes van het nieuwe seizoen  xx
Vrienden krijgen twee vrijkaarten voor een extra speciale vriendenmiddag of avond  x x
Beste vrienden krijgen twee vrijkaarten voor Filmhuis Lochem  x
Keuze gemaakt?   WORD VRIEND
k
lik hier
WORD VRIEND
k
lik hier

Na het bestellen van uw lidmaatschap ontvangt u een bevestiging met daarin een link naar  uw e-ticket met een persoonlijke vouchercode. Enkel met gebruik van deze code kunt u gebruik maken van alle voordelen, zoals het eerder bestellen van kaarten voor het nieuwe seizoen. Bewaar uw vouchercode daarom goed, deze is het hele theaterseizoen 2021-2022 geldig.

Voor vragen kunt u telefonisch contact met ons opnemen (0573-250051) of stuur een e-mail met uw vraag. 

Giften
Tijdens het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat er mensen/vrienden zijn die naast hun lidmaatschap ook graag een extra donatie willen doen. Dit is natuurlijk mogelijk en ook zeker welkom. Het afgelopen jaar hebben wij de schouwburg op verschillende manieren geholpen, onder andere door de aanschaf van richtmicrofoons. Hoe meer giften wij ontvangen, hoe vaker wij de schouwburg kunnen helpen en ondersteunen. Mocht u ook een gift willen doen dan kan dat door op de onderstaande link te klikken of door direct een bedrag over te maken op onze bankrekening IBAN: NL75 RBRB 8835 0793 65. onder vermelding van ‘gift schouwburg’.
 
Wie zijn wij eigenlijk?
De afgelopen jaren heeft een vast bestuur ervoor gezorgd dat de vrienden mooie dingen heeft kunnen realiseren voor de schouwburg. Aan het begin van 2020 zijn Joska Groen (voorzitter), Roelien Rijks (secretaris), Petra Nijenstein (penningmeester) en Geert de Groot begonnen. Samen met het ‘oude’ bestuur zijn enthousiaste plannen bedacht om de Vriendenclub weer groot te maken. Wij hopen dat 2021 er anders uit gaat zien en dat we onze enthousiaste plannen ook daadwerkelijk in praktijk kunnen brengen.

Om de Vriendenclub opnieuw onder de aandacht te brengen hebben wij ervoor gekozen om de oude naam BIS los te laten. Wij willen graag duidelijk laten zien waar wij voor staan en daarom gaan wij vanaf nu verder met de naam ‘Stichting Vrienden van Schouwburg Lochem’. Ons doel blijft natuurlijk het in stand houden van de schouwburg en dat is nu door Corona misschien wel actueler dan ooit. Wij gaan de komende tijd proberen om nog meer vrienden te verzamelen. We hopen dat we daar volgend theaterseizoen ook weer een aantal voordelen tegenover kunnen zetten, maar voorlopig is het belangrijkste voordeel misschien wel dat de schouwburg blijft bestaan!

Wilt u ons hierbij helpen?
Mocht u vragen of goede ideeën hebben laat dat dan vooral weten. U kunt ons altijd bereiken via vrienden@schouwburglochem.nl.


bekijk alle sponsoren
by Sitework