Persbericht: College wil subsidie verhogen om Schouwburg Lochem te behouden

PERSBERICHT

Lochem. 25 november 2021

College wil subsidie verhogen om Schouwburg Lochem te behouden

Schouwburg Lochem, één van de oudste theaters van Nederland, heeft de wind financieel niet mee. Kosten stijgen en op de middellange termijn is nog onzeker wat het effect is van de coronacrisis op de inkomsten. Burgemeester en wethouders stellen de raad daarom voor om structureel meer subsidie te geven. Te beginnen in 2023 met €120.000. In 2024 € 140.000 en voor 2025 en verder € 150.000.

Wethouder Cultuur, Henk van Zeijts” Schouwburg Lochem mag rekenen op een breed publiek. En is belangrijk voor de leefbaarheid, toerisme en de economie. De schouwburg kan de stijgende kosten en de teruglopende bezoekersaantallen door corona, niet langer zelf opvangen. Subsidie is naast kaartverkoop en horeca een belangrijke inkomstenbron. Het college wil de schouwburg behouden. Daarom stellen we de raad voor extra geld vrij te maken”.

Waarom de kosten stijgen
De gemeenten en provincie Gelderland compenseerden de schouwburg voor de coronacrisis. Maar ook stijgende kosten voor bijvoorbeeld personeel, huisvesting, energie en onderhoud zetten de financiën onder druk. De inkomsten uit de kaartverkoop blijven de komende seizoenen achter door de nasleep van corona. Bezoekers zijn voorzichtig geworden. Daarnaast stopt de overheidssteun voor coronakosten. Van de samenwerking met het Zutphense Theater Hanzehof zijn in de toekomst mogelijk wel schaalvoordelen te verwachten.

Schouwburg wil toegankelijk blijven voor iedereen
Lokale organisaties en initiatieven betalen minder voor gebruik van de schouwburg. Dat geldt ook voor jongeren van 12 tot 18 jaar en mensen met een laag inkomen. Zij kunnen als ze in aanmerking komen voor €5 euro naar het theater of het filmhuis. Met Stadslounge Live geeft de schouwburg ruimte aan activiteiten voor de Lochemse gemeenschap, tegen een schappelijke prijs.

bekijk alle sponsoren
by Sitework