Privacybeleid

Privacybeleid
Schouwburg Lochem respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en haar gasten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gast verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De bescherming van je privacy bij het verwerken van jouw persoonlijke gegevens is een belangrijke zaak, waaraan wij tijdens onze bedrijfsprocessen speciale aandacht besteden.
Persoonsgegevens die worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de Europese privacywetgeving; algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Doel van de gegevensverwerking
Schouwburg Lochem verzamelt persoonsgegevens van personen (te noemen: "gast(en)") die kaarten kopen, reserveringen plaatsen of anderszins producten of diensten afnemen voor de volgende doeleinden:

• om gasten de door hen gekochte kaarten en eventuele andere producten te kunnen toesturen en om hen nader te kunnen (laten) informeren met betrekking tot de voorstelling waarvoor de gast kaarten heeft gekocht of gereserveerd (bijvoorbeeld om wijzigingen met betrekking tot de voorstelling door te geven);
• voor direct marketingactiviteiten, in het bijzonder om gasten te kunnen informeren, de voorstellingen waarvoor Schouwburg Lochem kaarten verkoopt en (andere) producten en diensten van het theater, en om deze informatie op de gast af te stemmen;
• om de nieuwsbrief toe te kunnen sturen aan gasten die zich daarvoor hebben aangemeld;
• voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden;
• om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op Schouwburg Lochem van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

E-mail / nieuwsbrief
Via een speciaal aanmeldformulier op de website van Schouwburg Lochem kun je je aanmelden voor de (digitale) nieuwsbrief van Schouwburg Lochem en/of Filmhuis Lochem. Je ontvangt deze nieuwsbrief met informatie over (bij)boekingen, nieuws en theatertips.
Iedere keer dat wij je per e-mail een boodschap sturen voor direct marketing doeleinden, word je altijd, via een afmeldlink onderaan de mail, de mogelijkheid geboden uit te schrijven. Indien je voor deze mogelijkheid kiest, ontvang je van Schouwburg Lochem geen e-mails, anders dan e-mails die betrekking hebben op de voorstelling waarvoor je kaarten hebt gekocht (wijziging van aanvangstijd of zaal, afgelasting, informatie over uw bezoek, etc.).
Als dat niet lukt of als je wilt dat uw gegevens in het geheel niet voor marketingactiviteiten worden gebruikt, kun je een e-mail sturen naar info@schouwburglochem.nl

Sollicitatiedoeleinden
Als je solliciteert voor een functie bij Schouwburg Lochem, gebruiken wij jouw gegevens enkel voor de sollicitatieprocedure.

Bewaren gegevens
Schouwburg Lochem respecteert de privacy van haar gasten en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de AVG stelt.

Beveiliging
Schouwburg Lochem heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging en/of tegen inzage door onbevoegden.

Contact
Voor vragen over het privacybeleid van Schouwburg Lochem en de verwerking van je gegevens, kun je je zich richten tot:
Schouwburg Lochem
Oosterwal 22
7241 AR Lochem
info@schouwburglochem.nl

Overeenkomsten met betrekking tot je gegevens worden altijd schriftelijk aangegaan met partijen die bevestigen dat zij zich aan de geldende wettelijke bepalingen zullen houden.

Copyright
Deze website is gemaakt en wordt onderhouden door Schouwburg Lochem.
De teksten, afbeeldingen, fotomateriaal, geluidsbestanden, animatiebestanden, audiovisuele bestanden en de wijze waarop deze op de website worden weergegeven, alsmede de opmaak van de website zelf zijn auteursrechtelijk beschermd. Deze objecten mogen niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Schouwburg Lochem. Onder verveelvoudiging/openbaarmaking wordt tevens begrepen het plaatsen van genoemde objecten op andere websites.

Merkrechten
Alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot namen, logo’s en beeldmerken en andere onderscheidingsmiddelen van voorstellingen berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden ten aanzien van de voorstelling, bij Schouwburg Lochem of bij (anderen) derden.

Wijzigingen beleid
Dit privacybeleid kan worden aangepast. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Het aangepaste reglement geldt vanaf de datum van publicatie op de website van Schouwburg Lochem.

Algemene informatie AVG
Uitgebreide informatie over de nieuwe Europese privacywetgeving vind je onder:

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg


bekijk alle sponsoren
by Sitework