Vacature bestuurslid

Penningmeester (m/v)

Schouwburg Lochem zoekt per 1 mei 2021:

Penningmeester (m/v)

Schouwburg Lochem is een theater met een middelgrote theaterzaal en een StadsLounge (kleine zaal) voor professionele- en amateurvoorstellingen en concerten, bands, jazzmiddagen en lezingen. Ook is Schouwburg Lochem een uitermate geschikte plek voor congressen, vergaderingen, presentaties, recepties en feesten. Met ruim 200 activiteiten per jaar en 36.000 bezoekers is Schouwburg Lochem de grootste culturele voorziening in de gemeente en directe regio.

Profiel Penningmeester:
Naast de verderop genoemde functie-eisen voor bestuursleden gelden voor de penningmeester de volgende (aanvullende) functie-eisen en taken.
De penningmeester:
• heeft kennis en ervaring in financiële en economische processen
• is voor de organisatie het eerste aanspreekpunt met betrekking tot financiële aspecten

Bestuur algemeen
Het Bestuur werkt met het Raad van Toezicht model, de directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de B.V. Het Bestuur houdt toezicht op de naleving van de meerjarenstrategie en meerjarenraming, het artistieke en zakelijke beleid, de financiering, jaarplan, begrotingjaarrekening en andere voorkomende zaken. Deze afspraken zijn vastgelegd in een directie- en bestuursreglement. Het bestuur telt (statutair) een oneven aantal leden van 5 personen.
De principes van de Governance Code Cultuur 2019 vormen het uitgangspunt voor de processen en principes van Schouwburg Lochem. De Governance Code Cultuur bevordert goed toezicht en is een richtlijn voor het invullen van goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording.

Profiel bestuursleden:
• HBO dan wel academisch denk- en werkniveau
• Bestuurlijke ervaring in combinatie met bewezen toezichthoudende kwaliteiten en in staat zich als ondernemer op te stellen
• Nauwe betrokkenheid en affiniteit met de culturele aspecten in de samenleving
• Voldoende inzicht over taken en rollen tussen bestuur en directie
• Beschikt over een helicopterview en analytisch vermogen
• Bekendheid met de issues van Corporate Governance: onderschrijven en naleven van de Governance Code Cultuur
• Beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
• Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen uitoefenen
• Vermogen om op strategisch niveau te acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door de directie voorgelegde aangelegenheden
• Aantoonbare affiniteit met ondernemen
• Vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie van de directie
• Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
• Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie
• Woonachtig, werkzaam in of betrokken bij de regio

Het Bestuur vergadert 6-8 keer per jaar in formele zin. Daarnaast wordt het bestuur incidenteel uitgenodigd bij informele bijeenkomsten, onder meer bij voorstellingen en sponsorbijeenkomsten. De zittingstermijn van bestuursleden is maximaal 2 x 3 jaar.
Het betreft een onbezoldigde functie.
Bent u geïnteresseerd, stuur dan uw motivatie en CV naar directie@schouwburglochem.nl .
De sluitingsdatum is 2 april 2021.

De gesprekken vinden plaats tussen 5 en 16 april 2021.

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met de mevrouw M. Radstake (directeur-bestuurder), per e-mail: directie@schouwburglochem.nl.

bekijk alle sponsoren
by Sitework